کشف اهرام گمشده مصر بدست گوگل ارث؟ + عکس

به گزارش اختصاصی ملت ایران محقق باستان شناسی بنام انجل میکول ادعا می کند که دو مجموعه اهرا م در مصر را با گوگل ارثپیدا کرده است اما کارشناسان معتقدند این اهرام چیزی جز چند تپه فرسوده خاکی نیست.

انجل میکول می گوید دو مجموعه تپه زاویه دار در بیابانهای مصر با استفاده از گوگل پیدا کرده است.

اما به گفته کارشناسان ساختارهای بیابانی گاهی به نظر سازماندهی شده و نظام یافته به نظر می رسد و مشخصه های اهرامی شبیه اهرام مصر را به خود می گیرند. اما میکول متعقد است که مصر شناسان باید به این محل بروند و از نزدیک آن را بررسی کنند و کاملا آشکار است که دراین مکان چیزی وجود دارد. اما دیگر متخصصان می گویند که این چیزی که میکول ادعا می کند کاملا نادرست است و در این مکان چیزی جز چند تپه خاکی و سنگی نیست. یک زمین شناس بنام کلر اوسین می گوید آنچه در این عکس دیده میشود فقط چند لایه صخره ای است که بهم فشرده شدند در جنوب شرقی امریکا از این نمونه بسیار دیده میشود. متاسفانه باید بگویم آنچه میکول می گوید چیزی جز چند پشته و تپه فرسوده نیست.