به گزارش اختصاصی ملت ایران: به نظر میرسد یخهای قطب شمال در پایان این ماه رکورد شکنی کردندطبق داده های ماهوره ای دانشمدان مرکز داده های یخ و برف امریکا یخهای قطب شمال رکورد آب شدن را شکستند طبق بررسی های اخیر معلوم شد که سیزدهم آگوست ۴۸۳۰۰۰ کیلومتر مربع از یخهای دریای شمال کاهش پیدا کردند و رکورد ۵ سال قبل در همین تاریخ را شکستند. پیش بینی میشود ذوب شدن یخها تا اواخر سپتامبر همچنان ادامه داشته باشد. مرکز تحقیقات می گوید متوسط ذوب شدن یخها در اواخر ماه ژوئن بالای ۱۰۰۰۰۰کیلومتر مربع در روز بوده است. پروفسور سیمور لاکسون می گوید از این رکورد شگفت زده نشدم فصل ذوب شدن انتظار می رود تا نیمه دوم سپتامبر ادامه داشته باشد ما سال گذشته به همین رکورد کمی نزدیک شده بودیم و انتظار داشتیم که امسال هم به این رکورد برسیم.

یخهای قطب شمال نقش مهمی در سرد نگه داشتن نواحی قطبی دارند و به سیستم آب وهوایی زمین کمک می کند. یخها دارای سطح شفافی هستندکه ۸۰ درصد نور خورشید را منعکس می کنند و آن را به فضا باز می گرداند. وقتی یخها ذوب شوند ۹۰ درصد نور خورشید جذب میشود وآبهای قطب شمال گرم میشود.