عکس زیر اولین عکس جهان است که در سال ۱۸۲۶ توسط عکاس فرانسوی «ژوزف نیسه فور نیپس» ثبت شد، او این عکس را در طی هشت ساعت با فرایندی که آن را «هلیوگرافی «نامید، ثبت کرد.

تصویر: اولین عکس «سیاه‌وسفید» و «رنگی» تاریخ ببینید!