ملت ایران: “راد مونگ‌نل” مشغول باغبانی در حیات خانه‌اش بود که متوجه عنکبوتی شد. او خوب که دقت کرد دید عنکبوت در حال تورپیچی کردن حشره به دام افتاده در تور است.

حشره بخت‌برگشته هم دست‌وپاهای خود را کاملا باز کرده بود تا بتواند جلوی این کار را بگیرد!

 یک عنکبوت در حال انجام کاری عجیب + تصویر