محاکمه ۳ زن اروپایی بخاطر نوع پوششان در کلیسا + عکس

سه عضو یک گروه موسیقی سبک «پانک» از کشور روسیه به اتهام اجرای «کنسرت بدون مجوز» در مقابل محراب کلیسای جامع «مسیح منجی» شهر مسکو محاکمه شده اند.

در این میان دادگاه اعضای این گروه موسیقی که مرام فمینیستی نیز دارد مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. به رغم فیلم های منتشر شده از کنسرت این گروه در کلیسای جامع شهر مسکو، عملاًِ هیچ کنسرتی در این محل اجرا نشده است.

در حالی که کشیشان کلیسای ارتدکس در روسیه خواستار مجازت شدید اعضای پوسی رایت هستند، بسیاری از کشیشان مسیحی در سراسر دنیا به زندانی کردن این سه نفر اعتراض کرده اند.

سه زنی که از گروه «پوسی رایِت» در دادگاه جدید مربوط به ماجرای کلیسای جامع محاکمه می شوند «نادژدا تولوکنیکووا»، «ماریا آلیوکهینا» و «یکاتریتا ساموتیویچ» نام دارند. اتهام تازه اعضای گروه «اوباشگری» است.

در کیفرخواست این سه آمده که متهم هستند به محل مخصوص روحانیون در کلیسا تجاوز کرده اند، در تقابل آشکار با قوانین کلیسا لباس هایی بر تن کرده اند که بخش هایی از بدنشان را عریان نشان داده است. در متن دادگاه آمده «با این اقدام[متهمان] آشکارا به جهان مسیحیت و احکام شرع کلیسا بی احترامی کرده اند.»

از دیگر اتهاماتی که علیه سه زن روس مطرح شده، کلماتی است که دردسر ساز شده و بازرسان از تفتیش رایانه یکی از اعضای گروه کشف کرده اند، برای نمونه ترکیب «کثافت مقدس» که در ادبیات پانک ها پذیرفته و مورد استفاده است توسط مقام های قضایی مصداق توهین شناخته شده و در متن کیفرخواست نیز به آن اشاره شده: «برای هرکس که واقعاً به دین احترام می گذارد، استفاده از چنین الفاظی مانند «کثافت مقدس» غیرقابل پذیرش است.»