سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی نامه ای از ناپلئون خطاب به مردم مصر را منتشر کرد.

در این سایت آمده است:

در سال ۱۷۸۹ ناوگان جنگی فرانسه به فرماندهی ناپلئون از بندر تولون عازم مصر شد. این ناوگان با رهبری شخص ناپلئون با ۵ هزار سرباز شبانه خود را به بندر اسکندریه رساند و شهر را تصرف کرد. ناپلئون قصد داشت که قاهره را فتح کند؛ برای همین پیش از حمله به قاهره اعلامیه ای را در مصر منتشر کرد، تا مردم را از مقاومت علیه خود بازدارد متن اعلامیه ناپلئون چنین است:

((بسم الله الرحمن الرحیم، لاالله الا الله، محمد رسول الله. به نام ملت فرانسه که شالوده خود را بر آزادی و مساوات نهاده است. از روزگار دیرین بیکهای مملوک که بر کشور شما حکومت داشته اند، ملت فرانسه را تحقیر کرده و بازرگانان آن را مورد شکنجه قرار داده اند. اینک اراده الله رب العالمین بر این قرار گرفته است که به سلطنت آنان پایان داده شود. من بیش از ممالیک مصر به خدا و رسول او احترام می گذارم. به آنان بگویید که در پیشگاه پروردگار میان مردم تفاوتی نیست، مگر به سسب عقل و کمالات انسانی و فضایل عالی اخلاقی … شیوخ، قضات و امام ها به مردم اطمینان دهند که ما مسلمانی راستین هستیم. آیا ما نبودیم که به رم رفتیم و پاپ را که مردم را به مبارزه با مسلمانان فراخوانده بود سرجایش نشاندیم؟ …)) و اینگونه بود که تا چند ماه بعد لشکر فرانسه تا قاهره پیش رفت …