به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا در جشنواره رقابت مردان مغناطیسی در ویتنام افرادی که مدعی داشتن توانایی‌های ویژه‌ هستند، با هم رقابت می‌کنند.

در این جشنواره که قدمتی بیش از ۱۰ سال دارد، تمامی شرکت‌کنندگان از سراسر ویتنام برای قدرت‌نمایی شرکت می‌‌کنند.

شرکت‌کنندگان این جشنواره که از میان زنان نیز هستند، سعی می‌کنند در حالی که اشیاء فلزی روی بدنشان قرار دارد با غرور حرکت کنند و قدرتشان را نشان دهند.

یکی از قدرتمندترین این شرکت‌کنندگان مردی بود که با نگه داشتن قطعه‌‌ای به وزن ۴۲ کیلوگرم روی سینه‌اش توانست رکوردشکنی کند.