دادگاهی در فرانسه، زن جوان را که به صورت همکارش یک جفت سیلی نواخته بود، به پرداخت ۳۱ هزار یورو غرامت محکوم کرد.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از جپیک، حفظ خونسردی در محل کار امر مهمی است که یک پیشخدمت جوان رستوران این مساله را فراموش کرد و اکنون باید بهای آن را بپردازد.

پیشخدمت یک رستوران در بندر نیس فرانسه علیه یکی از همکارانش که یک جفت سیلی به صورتش نواخته بود شکایت کرد. متهم زدن سیلی به شاکی را پذیرفت اما تاکید کرد که شرایط او را به چنین عملی واداشته است زیرا شاکی بی وقفه به او دشنام های نژادی می داده است.

دادگاه نیس دختر جوان را به اتهام زدن سیلی به همکارش محکوم شناخت. وی محکوم به پرداخت ۳۰۰ یورو جریمه و علاوه بر آن پرداخت ۳۱ هزار یورو غرامت به همکارش شد زیرا شاکی پس از مشاجره به مدت ۴.۵ ماه قادر به کار کردن نبود.

این حکم توسط دادگاه اکس - آن - پرووانس مورد تایید قرار گرفت. با این حال، دختر جوان بار دیگر نسبت به حکم اعتراض و درخواست تجدید نظر داده است.