به گزارش ملت ایران: گفته شد که کاترین جکسون مادر مایکل جکسون و قیم سه فرزند او گم شده است اما کمی بعد گزارش داده شد که او همراه خانواده اش دیده شده است.
این خبری بود که دختر ۱۴ ساله مایکل پاریس جکسون صبح یکشنبه اعلام کرد که مادربزرگش گم شده است او در صفحه تویتر خود نوشت یک هفته است که با مادربزرگ حرف نزدم. او همچنین ازچندین نفرخواسته بود که اگر از پیرزن ۸۲ ساله و مادر خواننده مشهور خبری دارند با او تماس بگیرند.
گفته میشود یکی دیگر ازاعضای این خانواده رسما اعلام کرده بود که چند روز است که نتوانسته با خانم جکسون صحبت کند و گم شده است. اما با تحقیقات وکیل خانواده معلوم شد که این خانم در سلامت و امنیت کامل به سر می برد و همراه دیگر اعضای خانواده است.

خبردیگری که به این خانواده مربوط میشود به جنت و رندی جکسون که در نامه ای اعلام کردند وصیت مایکل که در آن دارایی اش را به فرزندان ومادرش و امور خیریه بخشیده تقلبی و غیر واقعی است. آنها همچنین گفتند که مادرشان بیمار است و دچار سکته مغزی خفیف شده است این درحالی است که کاترین جکسون تنها قیم بچه های مایکل است و در وصیت نامه مایکل مشخص نشده است که بعد از مرگ مادرش چه کسی می تواند قیومیت آنها را به عهده بگیرد.