گربه‌ای که شهردار شد! +عکس

ساکنان سرخورده از عملکرد سیاستمداران در یک شهر کوچک در آلاسکا گربه‌ای را به عنوان شهردار خود برگزیدند.

گرچه پست اعطا شده به این گربه افتخاری است، ولی گفته می‌شود این کار باعثجذب جهانگردان می‌شود.