صاحب یک فروشگاه آلمانی در اقدامی عجیب به مناسبت افتتاح آن، به مشتریان خود وعده داد هر کس کاملاً عریان برای خرید به این سوپر مارکت بیاید، می‌تواند ۲۷۰ یورو جنس مجانی بردارد!

هر چند صاحب فروشگاه انتظار استقبال چندانی از تصمیم خود را نداشت، اما با تعجب دید که ۲۵۰ نفر طبق میل او وارد فروشگاه شدند!

گفته می‌شود بیشتر خریداران دانمارکی بودند و برای اینکه فرصت خرید مجانی را از دست ندهند، زحمت گذشتن از مرز را هم به خود داده بودند.

همچنین اصلاً برایشان مهم نبود که در حین خرید از آنها فیلمبرداری و عکسبرداری می‌شود.

بحران اقتصادی سال‌های اخیر و پیامد آن ریاضت اقتصادی آنقدر برای برخی مردم اروپا سنگین تمام شده که حتی حاضر هستند برای ۲۷۰ یورو دست به هر کاری بزنند!

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی