زندانیان منبع جدید تولید انرژی شدند!

مقامات یکی از زندان‌های برزیل از زندانیان به عنوان منبع جدید انرژی جایگزین استفاده می‌کنند!

به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا قاضی دادگاه زندان Santa Rita برزیل این ایده را از زندان Tent City‌آریزونا گرفته است که در آن زندانیان زن برای دیدن یک ساعت تلویزیون باید یک ساعت رکاب بزنند تا انرژی مورد نیاز دستگاه تأمین شود.

مسؤولان این کشور به منظور تشویق زندانیان برای تولید انرژی از طریق پدال زدن، پیشنهادی مطرح کرده‌اند که باعثافزایش چشمگیر زندانیان رکاب زن شده است.

بر این اساس به ازای هر ۱۶ ساعت پدال زدن بر روی دوچرخه، یک روز از مدت حبس زندانی کاسته می‌شود.

عصر هر روز باتری های شارژ شده به مرکز شهر منتقل و از آنها برای تأمین انرژی مورد نیاز سیستم روشنایی خیابان استفاده می شود.

این روش علاوه بر ایجاد یک منبع انرژی مفید، به حفظ سلامت و تناسب اندام زندانیان نیز کمک کرده است. این طرح با استقبال زندانیان مواجه شده و مسؤولان پیشنهاد دهنده در برزیل تعداد دوچرخه ها را از دو دستگاه به ۱۰ دستگاه افزایش داده‌اند.