ملت ایران: چند پیش آزیتا حاجیان و دخترشمهراوهشریفی نیادر خرمشهر به سر می‌بردند. این عکس مربوط می‌شود به بعد از بازی مس وپرسپولیسکه ۶ بر صفر به سود قرمزها به پایان رسید! مهراوه شریفی‌نیا به‌همراه برخی هواداران پرسپولیس نماد ۶ تایی‌ها را نشان می‌دهند!