رکورد داغ‌ ترین دمای تولید شده شکست!

به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا محققان شتاب دهنده ذرات RHIC در آزمایشگاه ملی بروکهاون نیویورک موفق به شکستن رکورد بالاترین و داغ ترین دمای تولید شده توسط بشر شدند که ۲۵۰ هزار برابر دمای مرکز خورشید است!

این شاهکار بزرگ زمانی رخ داد که هسته طلا، بخش بار مثبت شارژ شده اتم که از پروتون ها و نوترون ها ساخته شده اند، در سرعتی نزدیک به سرعت نور در شتاب دهنده ذرات RHIC‌ با یکدیگر برخورد کردند.

زمانیکه یون ها با یکدیگر برخورد می کنند، انرژی فوق العاده زیادی آزاد می شود که باعثذوب شدن نوترون ها و پروتون ها داخل هسته طلا و تبدیل آنها به اجزای تشکیل دهنده یعنی کوارک ها و گلوئن ها می شود.

این سوپ کوارک - گلوئن تشکیل دهنده پلاسمای باستانی است که جهان را پس از انفجار بزرگ(Big Bang) در ۱۳.۷ میلیارد ایجاد کرده است.

فیزیکدانان شتاب دهنده ذرات RHIC با اندازه گیری دمای پلاسمای کوارک - گلوئن(QGP) ‌ دریافتند که دمای این پلاسما چهار تریلیون درجه یعنی ۲۵۰ هزار برابر مرکز خورشید است.

«استیون ویگدور» سرپرست آزمایشگاه ملی بروکهاون و مدیر برنامه فیزیک ذرات تأکید می کند: انتظار رسیدن به این ابر دمای بسیار داغ را داشتیم، اما هیچ پیش بینی در خصوص رفتار کاملا مایع سوپ کوارک - گلوئن نداشتیم.

به گفته «ویگدور» سایر فیزکدانان در حال بررسی مشاهده رفتار کاملا مشابه مایع در نمونه های اتم گرفتار در دمای صفر مطلق که ۱۰ میلیون تریلیون برابر سردتر از پلاسما کوارک - گلوئن است هستند.

این احتمال وجود دارد که شتاب دهنده ذرات RHIC نتواند برای مدت زیادی این رکورد را برای خود حفظ کند.

برخورد دهنده بزرگ هادرون(LHC) در مرکز تحقیقات هسته ای اروپا «سرن» در آزمایشی موسوم به ALICE امیدوار است یون ها را با سرعتی برابر نور با یکدیگر برخورد داده و رکورد بسیار بالاتر دما را به نام خود ثبت کند.