دختران 6 نسل در یک تصویر

به گزارش ملت ایران Mollie Wood مادر ۱۱۱ ساله ای است که تاکنون دوبار جایزه پیرترین مادرهای دنیا را به وی اعطا کرده اند. امسال جشن روز مادر Mollie Wood رنگ و بوی دیگری داشت، چرا که تنها هفت هفته پیش، فرزندِ فرزندِ فرزندِ فرزندِ فرزندش را که به اصطلاح خودمان ندیده اش است را دید.

وی ۱۱۱ ساله دارد و تاکنون دوبار جایزه پیرترین مادرهای دنیا را به وی اعطا کرده اند او بدین طریق توانست رکورد دار طول عمر و دیدن ششمین فرزند دختر نسل خودش را بشکند چرا که در ۱۰۰ سال پیش تاکنون کسی به این رکورد دست نیافته بود. این نسل یکی از حیرت انگیز ترین نسلهای آمریکایی بوده چرا که همه آنها عمرهایی نسبتا طولانی داشته تا جایی که ۴ نسل قبل از این پیرزن ۱۱۱ ساله، عمری در حدود ۱۶۹ سال داشته اند. شاید ۱۱۱ سال عمری طولانی اما عجیب به نظر نرسد، ولی این در جاییست که محققین متوسط عمر زنان آمریکایی را ۵۴ سال و متوسط عمر مردان آمریکایی را ۵۰ سال تخمین زده اند.

خانواده ویرجینیا هم اکنون نیز همگی در آمریکا ساکن هستند. خانم Woodدر سال ۱۹۰۱ در شارلوتسویل به دنیا آمد. دختر ۸۸ ساله این پیرزن می گوید: مادرم ۳ سال است که زمینگیر شده است و نمی تواند از پس کارهایش برآید. او تابحال قطره ای مشروب ننوشیده و ۱ پک هم به سیگار نزده!!راز عمر طولانی وی و اجداد ما نیز در همین است.