بیماری های عجیب تنها شامل اشکالات مغزی یا فراموش کردن تنفس و تغییر شکل صورت نیست زیرا گاهی اوقات این بیماری ها روی اندام های داخلی تاثیر گذاشته و مشکلات داخلی را ایجاد می کند.

" کارل هالم " مردی ۳۱ ساله است که به بیماری عجیبی مبتلا شده است. این بیماری باعثمی شود بدن به توده های چربی تکه تکه شده و تمامی این توده ها زیر پوست جمع شوند. نام اصلی این بیماری " Adiposis Dolorosa " است اما به بیماری تکه تکه کردن بدن نیز معروف است.

این بیماری باعثشده است تا این پدر انگلیسی این روزها درد بسیاری را تحمل کند زیرا این بیماری دردهای شدیدی را در بدن ایجاد می کند به طوری که انسان تکه تکه شدن بدنش را کاملا حس میکند و تمام دردهای آن را باید به جان بخرد.

او تا به حال ۱۰ عمل جراحی برای خارج کردن این توده های چربی انجام داده است اما هیچکدام از این عمل های جراحی باعثتسکین دردهای او نشده و همچنان دردهای بسیاری در بدن این مرد دیده می شود. این بیماری بسیار نادر است به طوری که کمتر از ۱۰۰۰ نفر در دنیا به آن مبتلا هستند.