" الیوت سیلورز " تصمیم گرفت که حرفه اش را به عنوان یک مدل مرد ادامه دهد به همین دلیل با کوتاه کردن و تغییر مدل ابروها و پوشاندن اندام زنانه اش در نمایشهای مد مردان به عنوان مدل حاضر میشود.

او در مصاحبه اش با یک رسانه اعلام کرده است: برای حفظ شغلم مجبور هستم تن به این کار دهم. او اضافه میکند مردان مدل مجبور نیستند در هر شرایطی جوانی چهره خود را در حد ممکن حفظ کنند و عمر آنها به عنوان مدل نسبت به مدلهای زن بیشتر است. بنابراین تبدیل شدن به یک مدل مرد فرصت بیشتری برای حضور در عرصه مدلینگ برای من فراهم کرده است.
این مدل ۳۱ ساله اولین مدل زن نیست که این کار را انجام داده است. چند سال پیش نیز " کیس لگر " ۳۵ ساله به یک مدل مرد تبدیل شد در قرداد او ذکر شده بود که تنها حق حضور در نمایشهای مد مردانه را دارد.
وی در این مورد اضافه میکند: این کار علاوه بر اینکه عمر فعالیت در عرصه مد را بیشتر میکند نیازی به تغییر جنسیت به صورت فیزیکی نیز ندارد و همینکه اندام زنانه پوشانده شود کافی است.
نکته جالب در مورد این مدل معروف این است که وی متاهل است و میگوید همسرش بیشتر از هرکسی او را در انجام این تصمیم حمایت کرده است.