ملت ایران:جسی کومب راننده‌ای است که توانسته در صحرای آلوورد رکورد جدیدی را ثبت کند. وی اولین راننده زنی است که توانسته به سرعت ۷۰۴ کیلومتر بر ساعت برسد.

سرعتی که جسی به آن نائل شده در Bonneville نبوده بلکه در زمین خشک صحرای Alvord واقع در جنوب شرقی Orefon به این سرعت رسیده است.

در واقع جسی در آمریکای شمالی در منطقه ای که مسابقات سرعت برگذار می شود سرعت ۷۰۵.۱۳۴۴ را ثبت کرده است. این سرعت توسط یک جت Starfighter با قدرت ۵۰ هزار اسب بخار زده شده است. این جت یک وسیله ۴ چرخه بدون بال جت می باشد.

البته جسی به همراه تمام داوطلبان کشور امریکا و مهندسان کانادا و پرسنل نظامی که حامی وی هستند مصمم است که رکورد سرعت ۱۱۸۵ کیلومتر بر ساعت را بر روی زمین را بزنند!. جسی هم نامش به عنوان اولین زنی که به این سرعت نائل می شود ثبت شود.