اگر کسی بخواهد از پرداخت صورتحساب ۵ میلیون پوندی یک هتل ۵ ستاره طفره برود شاید کاری که می‌کند این باشد که به آرامی با ساک دستی‌اش از کنار در هتل عبور کند.

ولی وقتی یک شاهزاده خانم سعودی بخواهد پول هتل ۵ ستاره در پاریس را پرداخت نکند کمی بیش از حد جلب توجه می‌کند، چه برسد به اینکه شاهزاده خانم۶۰ ملازم و کوهی از چمدان‌های مختلف هم به همراه داشته باشد!

به گزارش ملت ایران به نقل از نیک صالحی نقشه فرار شاهزاده خانم ماها ال سوداری به طور مضحکی دچار شکست شد.

او و ملازمینش به محض اینکه در ساعت ۳:۳۰ نیمه شب سعی در خروج از هتل شانگری پاریس گرفتند توسط مأمورین هتل شناسایی شدند.

مأموران بلافاصله پلیس را در جریان گذاشتند و بیشتر ملازمین متخلف دستگیر شدند ولی از آنجا که شاهزاده خانم تحت محافظت امنیت دیپلماتیک بود پلیس نمی‌توانست او را دستگیر کند و یا حتی او را متهم کند.

در عوض مقامات فرانسه باید به سفارت سعودی رجوع کنند تا بتوانند در این مورد اقدامی صورت دهند.