بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا و همسرش هیلاری وزیر خارجه سابق قبل از ازدواج. تصویر متعلق به سال ۱۹۷۰ هفتاد و دوران دانشجویی کلینتون ها است.