به تازگی دومین نوه ملکه انگلیس اعلام کرده است که قصد دارد با نامزدش ازدواج کند. از زمان انتشار این خبر سوالات بسیاری در مرود اینکه عروس جدید خانواده سلطنتی چه کسی است مطرح شده است.