گاوی با دو سر، دو پوزه، چهار چشم و یک مغز در ورمونت امریکا بدنیا آمده و عجیب اینکه همچنان زنده است.

دامپزشک توضیح می دهد که این گاو قرار بوده دو قلو شود اما چنین نشد.

این ماده گاو در مزرعه ای در ورمونت در نئو انگلند در شمال شرق امریکا متولد شده و همچنان زنده است.

وقتی به یک طرف سر شیر داده می شود، طرف دیگر هم می خواهد و این گاو ماده قادر به خوردن با هر دو سر است.

بسیاری از گاوهایی که انی چنین بدنیا می آیند بلافاصله می میرند اما این ماده گاو که هنوز نامی هم برایش انتخاب نشده، همچنان زنده است.

سال گذشته در اوکلاهما گاوی با شش پا بدنیا آمد و تعجب همگان را بر انگیخت.