در پی کشته شدن میریام کری به دست پلیس کاخ سفید، مادران و دختران شیرازی با در دست داشتن تصویر این مادر و روشن کردن شمع با حضور در کنار آرامگاه حافظ توحش حاکم بر ایالات متحده امریکا را محکوم کردند.

گردشگران حاضر در حافظیه شیراز با دیدن ابراز احساسات زنان ایرانی در جریان کشته شدن یک زن سیاه پوست آمریکایی در مقابل چشمان کودک خردسالش ضمن دروغین خواندن دموکراسی در غرب و با تقدیر از این اقدام بانوان ایرانی به تجمع کنندگان پیوستند.

خانم مریام کری مادر ۳۴ ساله سیاه پوست آمریکایی پنج شنبه شب، به دلیل ندیدن از نوار نصب شده توسط پلیس نیویورک عبور می کند که با شلیک چندین گلوله در مقابل چشمان کودک خردسالش بدون داشتن هیچ سوء سابقه ای کشته شد.

این اتفاقات در بدهکارترین کشور جهان در حالی صورت می گیرد که دولت مردان آمریکایی دم از حقوق بشر می زنند، ولی در واقع انها نگران عدم ثبات سیاسی و اقتصادی و نگران از بین رفتن ثبات امنیتی خود هستند.