ملت ایران:تصویر فرش مزین به شعر بنی آدم در سالن مذاکرات ملل متحد. شعر جاودانه سعدی در وسط فرش با الیاف طلا نقش بسته است. ظریف وزیر امور خارجه کشورمان آن را در صفحه شخصی اش قرار داده است.