به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا یک طراح آمریکایی لامپی ساخته است که با چکاندن یک قطره خون انسان درون حباب لامپ، مایع داخل آن به رنگ آبی درخشان تغییر رنگ پیدا می‌کند.

این لامپ خون آشام یک بار مصرف بوده و برای روشن کردن لامپ باید قسمت بالای حباب شکسته شده و یک قطره خون انسان بداخل آن چکانده شود.

خون در واکنش با مایع شیمیایی موجود درون حباب، باعثتغییر رنگ و درخشان شدن مایع درون لامپ می‌شود.

«مایک تامپسون» هدف از طراحی لامپ یکبار مصرف خون آشام را هشدار به مردم برای توجه بیشتر به استفاده از انرژی‌های موجود عنوان کرده است.

«تامپسون» تأکید می‌کند: میانگین مصرف انرژی توسط هر آمریکایی سه هزار و ۳۸۳ کیلووات در سال و معادل روشن گذاشتن لامپ در چهار اتاق به مدت ۱۲ ماه است.

همانطور که از دست دادن زیاد خون می‌تواند سلامت فرد را تهدید کند، استفاده بیش از حد انرژی نیز می‌تواند زندگی بشر را مورد تهدید قرار دهد.

به گفته «تامپسون» با توجه به یکبار مصرف بودن لامپ، کاربر باید از آن در موارد ضروری استفاده کند که همین امر باعثمی شود افراد بیشتر در مورد ارزش انرژی تفکر کنند.