ملت ایران: عبدالله گل رییس جمهور ترکیه در صفحه توییتر خود عکس هدیه " قربان قلی بردی محمد اف " همتای ترکمنستانی اش را به اشتراک گذاشته است.

گل در توییت خود نوشت که این هدیه در سفر ماه می سال جاری او به ترکمنستان از سوی همتای ترکمنش به او تقدیم شده است.

نام این اسب با توافق دو رییس جمهور " آرکاداش "(دوست) گذاشته شده است.