محققان و باستان شناسان چینی اخیرا پس از شناسایی و کشف قبر عظیمی در شمال این کشور، این قبر را برای انجام تحقیقات و یافتن راز و رمزهای تاریخ دوران گذشته، گشودند.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، باستان شناسان و محققان چینی پس از نبش این قبر عظیم تأکید کردند این قبر که نزدیک فرودگاه " شیانگ یانگ " در ایالت شنشی در شمال چین قرار دارد، متعلق به " شانگوان وانر " از قدرتمندترین زنان تاریخ چین است که در دوران فرمانروایی " تانگ " زندگی می کرد.

حاکمان چینی در دوران گذشته پس از ساختن مقبره های بسیار عظیم و قرار دادن پول و جواهرات بسیار در مقبره ها، سراسر مقبره را با خاک و انواع استحکامات می پوشاندند تا اموال آنها از دست سارقان در امان بماند، به صورتیکه مقبره در نگاه اول مانند تپه به نظر می رسد. بزرگی این مقبره ها نشانه میزان نفوذ و قدرت صاحبان آن بوده است.