ملت ایران: این آگهی در محله " حمیدیه " شهر " شانلی عورفا " ترکیه از سوی یک پدر عصبانی برای فروش خانه اش نصب شده است.

روی آگهی فروش نوشته شده: " برای اینکه این خانه به اولاد خائن و بی شرافت به ارثنرسد، ۴۸۰ متر خانه دوبلکس به فروش می رسد. "

اهالی محل و عابران از دیدن این آگاهی عجیب که نشان از عصبانیت و اختلاف صاحب خانه با وراثش دارد، متعجب شدند.