ملت ایران: ملک عبدالله با تقبل هزینه های حمل و نقل و بیمارستان به خالد محسن شاعری که با ۶۱۰ کیلوگرم یکی از سنگین وزن ترین های جهان است کمک کرد تا برای درمان به بیمارستان منتقل گردد.
بیش از ۲ و نیم سال بود که خالد نمی توانست از رختخواب خود در جنوب غرب منطقه جیزان تکان بخورد و از طبقه دوم ساختمانی که در ان زندگی می کند، به پایین بیاید. قرار شد تا برای وی تخت مخصوصی ساخته شود و کمپانی امریکایی سازنده، ۶ ماه طول داد تا تخت مخصوص برای وی آماده شود.
حالا بعد از آماده شدن تخت، نیروهای نظامی و وزارت بهداشت وی را با لیفتراک سوار هواپیمای نظامی به مقصد بیمارستان کردند.
کارشناسان می گویند خالد با ۱۳۴۵ پوندوزن معادل ۶۱۰ کیلوگرم دومین مرد سنگین وزن جهان است.