به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، طی تیر ماه سال جاری، پایتخت کشور با داشتن ۳۲ آدرس ارسال کننده بدافزار به عنوان آلوده ترین استان کشور شناخته شده و پس از آن استان لرستان با در اختیار داشتن ۱۵ آدرس آلوده رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

همچنین استان های آذربایجان شرقی و استانی ناشناس هر یک با داشتن ۱۵ آدرس ارسال کننده بدافزار به عنوان سومین استان آلوده اینترنتی کشور شناخته شده اند و پس از آن ها استان فارس با در اختیار داشتن هفت سایت آلوده در رتبه بعدی قرار دارند.

استان های قزوین و کرمان نیز هر یک به ترتیب شش و پنج آدرس ارسال کننده بدافزار دارند.

این آمار در شرایطی از سوی مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای(ماهر) ارائه شده که ماه گذشته نیز استان تهران با در اختیار داشتن ۱۳ آدرس آلوده و پس از آن استان البرز با داشتن شش سایت آلوده به عنوان سرنشینان جدول آلودگی ها معرفی شده بودند.

همچنین تیر ماه سال گذشته استان تهران با داشتن ۴۱ سایت آلوده در صدر و پس از آن آذربایجان شرقی با داشتن ۳۴ آدرس آلوده رتبه دوم جدول آلودگی ها را به خود اختصاص داده بود و پس از آن گیلان و ایلام به ترتیب با داشتن ۲۹ و ۲۶ سایت آلوده در رده های بعدی قرار داشتند.

طی ماه های گذشته براساس آمار ارائه شده از سوی مرکز ماهر این گونه نتیجه گیری می شود که هر ماه به میزان قابل توجهی آدرس های ارسال کننده بدافزار کاهش یافته است و به عبارت دیگر میزان آلودگی اینترنتی در شهرها کمتر شده است.