به گزارش ملت ایران کشف یک ماهی ِ پاکوس عجیب و غریب با دندان هایی طراحی شده برای شکستن پوست آجیل و میوه، توسط شناگران سوئدی باعثنگرانی های زیست محیطی در مورد حمایت از بخش خصوصی در این منطقه شده است.

کارشناسان کشف این نمونه را زنگ خطری جدی خصوصاً برای شناگرانی که آب های سوئد را برای شنای آزاد انتخاب کرده اند، می دانند.

این گونه از ماهی ها که بومی آمریکای جنوبی می باشند، با تیره ی درنده تری از ماهی ها در ارتباط اند که دارای دندان هایی تیزتر اند و به قدرت و سرعت بالا در جدا کردن گوشت از استخوان شکار خود به بدنامی شهره اند.

اما ماهی های پاکوس با دندان هایی شبیه دندان های آسیاب انسان، برای شکستن پوسته ی آجیل و میوه های سخت، شهرتشان را برای حمله به قسمت های حساس بدن انسان نیز به رخ می کشند.

بنابراین موزه ی تاریخ طبیعی دانمارک نیز هشداری را مبنی بر پوشش کامل غواصان و شناگران در منطقه ی سوند منتشر کرده است.

یک روزنامه ی سوئدی ِ انگلیسی زبان به نقل از هنریک کارل، زیست شناس این موزه، عنوان کرده که این نوع از ماهی به طور معمول در آب های این ناحیه زندگی نمی کند و زیست گاه اصلی آن آب های گرمسیری کشورهایی مانند گینه ی نو می باشد. بنابراین ممکن است گرم شدن آب های این منطقه به دنبال فعالیت های کارخانه های بخش خصوصی سبب مهاجرت شماری از آنان شده باشد.

کارل اذعان داشت، البته چنین مواردی بسیار نادر است و ممکن است این نمونه تنها حاصل استثنائاتی مانند این باشد که فردی که این گونه از ماهی های گرمسیری را در آکوایوم خانه ی خود نگهداری می کرده، آنها را در آب های سوند رها کرده است.

اما به هر حال شایعه ی چنین هشدار شومی حداقل تا مدتی می تواند سبب از بین رفتن جاذبه ی گردشگری این ناحیه برای شناگران و غواصان شود.