به گزارش ملت ایران دیده بان هسته ای ژاپن اعلام کرد که نیروگاه فلج شده‌ی هسته ای فوکوشیما با وضعیت اضطراری جدیدی مواجه شده است که مربوط به آبهای زیرزمینی رادیو اکتیو است.

سازمان تنظیم مقررات هسته ای هشدار داده است که سد ساخته شده که برای نگهداری آب مورد نیاز استفاده می شده، در حال حاضر شکسته شده است.

این بدان معنی است که نشت آب آلوده به مواد رادیواکتیو به سمت اقیاوس آرام که هم اینک آغاز شده، می تواند شتاب بیشتری داشته باشد.

این نیروگاه در جریان سونامه ای که در سال ۲۰۱۱ رخ داد، دچار مشکلات جدی شد و از کار افتاد.

اپراتور این نیروگاه، شرکت برق توکیو الکتریک(TEPCO)، برای عدم شفافیت در طول نشت مواد رادیو اکتیو به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است