هنگامی که در مورد امکان پایان یافتن منابع آبی سخن گفته می‌شود، شاید باور آن کمی سخت باشد؛ اما به گفته مرکز زمین شناسی آمریکا، تمام آبهای روی زمین درون یک حباب ۱۳۸۴ کیلومتری جای خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، حدود ۷۰ درصد سطح زمین را آب فرا گرفته اما ضخامت آن بسیار کم است و تمام دریاها، رودخانه‌ها و دریاچه‌های زیرزمینی در حجمی به اندازه یک تاول در مقایسه با مقیاس زمین جای خواهند گرفت.

اقیانوسها حجمی در حدود ۹۶.۵ درصد از آبهای زمین را به شکل آب شور در بر گرفته‌اند. اما آب مورد مصرف انسان و دیگر موجودات از شکلهای دیگر آب شیرین مانند ابر و بخار آب، آب دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، یخ‌پهنه‌ها و یخ‌رودها و آبهای زیرزمینی تامین می‌شود.

در گزارش منتشر شده از سازمان زمین‌شناسی آمریکا آمده است: در میان آبهای موجود در زمین باید بیشتر به منابع زیرزمینی اهمیت داده شود چرا که نقش مهمی در حیات روی کره ایفا می‌کند.