نام کتاب: آبی تر از گناه(یا بر مدار هلال آن حکایت سنگین بار)
نویسنده: محمد حسینی
انتشارات: ققنوس
رمانی است در ده فصل و ۱۲۵ صفحه با زبانی گیرا روایتی خواندنی
«من کسی را نکشته‌ام. همه‌اش از همان عکس شروع شد. نمی‌دانید چه عکس غوغایی بود. رفته بودم برایشان شعر بخوانم. باور کنید قبل از آن عکس برایم یک پیرزن و پیرمرد ساده بودند. آخر چند بار بگویم دنبال هیچ چیز نمی‌گشتم. اصلاً دیگر چیز دندانگیری برایشان نمانده بود تا من دنبالش باشم. البته این‌ها را فقط حدس می‌زنم. چون خواستید می‌نویسم.»(از متن کتاب)