کسی که زمینی را آباد کند و در آنجا چاهی حفر شود تا از آن، تشنه ای بنوشد، خداوند برای او به واسطه‌ی آباد کردن زمین، پاداش می دهد.

حضرت محمد(ص)

هر کس در تنگنای زندگی قرار بگیرد و آن را آزمایش نداند، پاداشی را که امیدِ آن می‌رفت، ضایع نموده است.

امام علی(ع)

یکی از زیباترین پاداش‌های زندگی این است که هیچ انسانی نمی‌تواند بدون اینکه به خودش کمک کند، خالصانه به دیگری کمک کند.

(رالف والدو امرسون)

سخن بزرگان در باب پاداش

بدترین پاداش یک استاد این است که دانشجویانش تا ابد شاگرد وی باقی بمانند.

(نیچه)

همیشه بزرگ‌ترین پاداش‌ها برای کسانی‌ست که ارزش بیشتری به خویشتن و جهان هستی می‌دهند و کاینات هم آنها را به سمت آن چیزی که می‌خواهند بشوند، رهنمون می‌سازد.

(جیم رآن)

داشتن یک دوست خوب، ناب‌ترین هدیه‌ی زندگی است؛ چرا که در دوستی، هیچ داد و ستد و دستمزدی در کار نیست.

(فرانسیس فارمر)