بیوگرافی مریلا زارعی + عکس

جوایز و انتخابها

کاندید سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن(زن زیادی)

دوره ۲۳ جشنواره فیلم فجر(مسابقه سینمای ایران) - سال ۱۳۸۳

برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن(سربازهای جمعه)

دوره ۲۲ جشنواره فیلم فجر(مسابقه سینمای ایران) - سال ۱۳۸۲

کاندید تندیس زرین بهترین بازیگر نقش اول زن(زن زیادی)

دوره ۹ جشن خانه سینما(مسابقه) - سال ۱۳۸۴

برنده تندیس زرین بهترین بازیگر نقش مکمل زن(سربازهای جمعه)

دوره ۸ جشن خانه سینما(مسابقه) - سال ۱۳۸۳

برنده لوح زرین بهترین بازیگر زن(سربازهای جمعه)

دوره ۵ منتخب سایت ایران اکتور(بهترین های سال) - سال ۱۳۸۴

کاندید لوح زرین بهترین بازیگر زن(واکنش پنجم)

دوره ۴ منتخب سایت ایران اکتور(بهترین های سال) - سال ۱۳۸۳

کاندید لوح زرین بهترین بازیگر زن(زن زیادی)

دوره ۶ منتخب سایت ایران اکتور(بهترین های سال) - سال ۱۳۸۴

۲ - دومین بازیگر نقش مکمل زن سال(دو زن)

دوره ۱۴ منتخب نویسندگان و منتقدان(بهترین های سال) - سال ۱۳۷۸

> > ۳ - سومین بازیگر نقش مکمل زن سال(سربازهای جمعه)

دوره ۱۹ منتخب نویسندگان و منتقدان(بهترین های سال) - سال ۱۳۸۳

۵ - پنجمین بازیگر نقش مکمل زن سال(واکنش پنجم)

دوره ۱۸ منتخب نویسندگان و منتقدان(بهترین های سال) - سال ۱۳۸۲