بیوگرافی تام کروز + عکس

فیلمی که با آن به شهرت دست یافت: RISKY BUSINESS

جوایز دریافتی: چندین بار جایزه بهترین بازیگر را از

سوی MTV وGOLDEN GLOBE دریافته کرده است.

فیلمهایی که وی در آنها نقش آفرینی کرده:

ENDLESS LOVE(۱۹۸۱) - TAPS(۱۹۸۱) - THE OUTSIDERS(۱۹۸۳) - LOSING IT(۱۹۸۳) - ALL THE RIGHT MOVES(۱۹۸۳) - LEGENG(۱۹۸۵) - TO GUN(۱۹۸۶) - THE COLOR OF MONEY(۱۹۸۶) - COCKTAIL(۱۹۸۸) - YOUNG GUNS(۱۹۸۸) - RAIN MAN(۱۹۸۸) - BORN OF THE FORTH OF JULY(۱۹۸۹) - DAY OF THUNDER(۱۹۹۰) - FAR AND AWAY(۱۹۹۲) - A FEW GOOD MAN(۱۹۹۲) - THE FIRM(۱۹۹۳) - INTERVIEW WITH THE VAMPIRE(۱۹۹۴) - MISSION IMPOSSIBLE۱(۱۹۹۶) - JERRY MAQUIRE(۱۹۹۶) _ JUNKET WHORE(۱۹۹۸) - EYES WIDE SHUT(۱۹۹۹) - MAGNOLIA(۱۹۹۹) - MISSION IMPOSSIBLE۲(۲۰۰۰) - VANILLA SKY(۲۰۰۱) - SPACE STATION ۳D(۲۰۰۲) - MINORITY REPORT(۲۰۰۲) - AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER(۲۰۰۲) - THE LAST SAMURAI(۲۰۰۳) - COLAATERAL(۲۰۰۴) - WAR OF THE WORLDS(۲۰۰۵) - MISSION IMPOSSIBLE۳(۲۰۰۶)

تام کروز در یک خانواده فقیر زندگی میکرده است. پس از فوت پدرش بار مسئولیت وی نیز افزایش یافته و به همین خاطر روزگار سختی را سپری کرده است. جالب است بدانید که تام کروز مدتی در سمینارهای مذهبی و دینی درس میخوانده چرا که قصد داشت روزی کشیش گردد.

سرانجام وی با ایفای نقش در فیلم RISKY BUSINESS به شهرت دست یافت.

درآمد وی تنها از دو فیلم ماموریت ناممکن۱ و ۲ معادل ۱۵۰ میلیون دلار بوده است.