معرفی کتاب بازی با آوا، بازی با الفبا

نام کتاب:
بازی با آوا، بازی با الفبا(۱)
موضوع:
داستان
گروه سنی:
الف، ب
نویسنده وتصویرگر:
زهره پریرخ
ویراستار:
علی خاکبازان
ناظر هنری:
ابوالفضل همتی آهویی
صفحه آرا:
شیده زوین
کودکان خیلی از چیزها را هنگام بازی یاد می‌گیرند. زهره پریرخ با استفاده از این نکته، داستان‌های کوتاهی نوشته که با بازی‌های آوایی و کلامی همراه است. این کار، کوششی است برای این که آغاز راه خواندن برای کودکان دلنشین‌تر شود. بخشی از این داستان‌ها را که مربوط به حرف «ژ» است، با هم بخوانیم.

ژاله با موهای ژولیده آمد و نشست جلوی آینه. ژست گرفت و گفت: ژا… ژا…

در، قژقژ باز شد.

شیر ژیان با موهای ژولیده آمد و نشست جلوی آینه. ژست گرفت و گفت: ژی… ژی…

منبع: کتاب