معرفی کتاب رد پای زن اسطوره ای در سینما

نام کتاب: رد پای زن اسطوره ای در سینما

نویسنده: مجید شاه حسینی

ناشر: باشگاه اندیشه

زبان کتاب: پارسی

توضیحات: اساطیر هر قوم، تاریخ نمادین ان قوم هستند.

اساطیر، روایات نمادین بشری از: نظام افرینش، جایگاه انسان در نظام هستی و اغاز و فرجام جهان اند. از این رو خاستگاه دینی دارند و ماهیت نمادین انها نیز به ساخت دین نسب می برد. بی سبب نیست که در صدر اسلام، گروهی از سر جهل یا عناد، کتاب خدا را «اساطیر الاولین» خوانده اند.

صرف نظر از رابطه ی دین با اسطوره، اساطیر هر قوم اینه ی: باورها، ترس ها، ارزوها و ارزشهای مورد قبول ان قوم اند و همین امر بررسی علمی و کارشناسانه اساطیر را در دنیای مدرن امروز به امری ضروری بدل ساخته است.

منبع: کتاب