معرفی کتاب حمام معروف شیخ بهایی

نام کتاب: حمام معروف شیخ بهایی

نویسنده: سید جلال صید میری

ناشر: vistaebook

زبان کتاب: پارسی

خلاصه:

بھاء الدین عاملی که نامش محمدبن عزالدین حسین بن عبدالصمد جیعی عاملی حارئی ھمدانی معروف به شیخ بھائی است در غروب روز پنجشنبه ھفدھم ذی الحجه سال ٩۵٣ ھجری قمری(٩٢۵ ش و١۵۴۶ میلادی) در شھر بعلبک لبنان متولد شد و بعدھا ستاره تابناک اسمان علوم و ریاضی و …

منبع: کتاب