معرفی کتاب قصه ی دخترای ننه دریا

نام کتاب: قصه ی دخترای ننه دریا
نویسنده: احمد شاملو

تعداد صفحات: ۴۲

خلاصه;

دیگه دل مثل قدیم عاشق و شیدا نمی شه
تو کتابم دیگه اون جور چیزا پیدا نمی شه
یکی بود یکی نبود. جز خدا هیچ چی نبود
زیر این تاق کبود، نه ستاره نه سرود.
عمو صحرا، تپلی با دو تا لپ گلی
پا و دستش کوچولو ریش و روحش دو قلو
چپق اش خالی و سرد دلک اش دریای درد
در باغو بسٌه بود دم باغ نشسته بود

منبع: کتاب