یعقوب کذاب

یورک بکر

علی اصغر حداد

انتشارات ماهی

داستان همان داستان هیتلر و یهود با روایتی تازه است. عده ای از یهودی ها در شهرکی تحت نظارت آلمانی ها زندگی می کنند. البته این زندگی تحت قوانین و شرایط بسیار سخت و نا امیدکننده ای است. روزی بر حسب اتفاق یعقوب یکی از یهودیان در قرارگاه آلمانی ها رفته و جمله ای در مورد روند نبرد آلمان و روسیه می شنود. او فردا این خبر را پخش کرده و عنوان می کند که برخلاف قوانین رادیویی دارد که از طریق آن از اخبار آگاه می شود. بدین ترتیب یعقوب به نوعی ناجی تبدیل شده و به دروغ در دل مردم امید قرار می دهد

منبع: کتاب