به گزارش ملت ایران پاره ای از تحقیقات نشان می دهند، سایت های دفع فاضلاب می توانند متأثر از زمین لرزه ای در دیگر سوی جهان، منجر به زلزله ی دیگری در آن مکان شوند.

پیش از این طبق دیگر تحقیقات، تزریق فاضلاب ناشی از عملیات های زیرزمینی، مانند حفاری نفت به عنوان عاملی در افزایش فعالیت های لرزه نگاری محلی در نزدیکی محل حفاری ها شناخته شده بود.

اما اکنون یک پژوهش علمی اظهار نشان داده است که امواج زلزله از دورترین نقاط جهان نیز می توانند سبب بروز زلزله در مکان های دفع فاضلاب، در دیگر سوی کره ی زمین شوند.

مفهوم تحریک طبیعی در وقوع زلزله موضوع جدیدی نیست؛ در مناطق گرمابی و آتشفشانی، لرزش ها می تواند توسط زمین لرزه های بزرگ و دوردست باعثشده باشند. اما مطالعه ی جدید از دسته ی کمتر شناخته شده ای از عوامل مؤثر در وقوع زلزله خبر می دهد: تحریک طبیعی رویدادهای لرزه ای که در ابتدا توسط فعالیت های بشری آغاز شده است.

امروزه تزریق آب زباله ناشی از عملیات هایی مانند حفاری، زمین گرمایی، و یا گسل هیدرولیکی در انگلستان و بسیاری از کشورهای اروپایی ممنوع شده است، اما همچنان به طور فزاینده ای در ایالات متحده متداول می باشد.