به گزارش ملت ایران به نقل از تسنیم، دکتر محمد حسن طریقت منفرد با اعلام این خبر اظهارداشت: طبق آمار حدود ۲۴ هزار پزشک عمومی در استان تهران و حدود ۲۲ هزار پزشک عمومی در شهر تهران وجود دارند که اگر هر پزشک حدود ۲ هزار نفر را تحت پوشش بگیرد برای اجرای برنامه پزشک خانواده در تهران به ۵ تا ۷ هزار پزشک عمومی نیازمندیم.

وی افزود: هر پزشکی می تواند پس از ثبت نام در سامانه و بررسی مدارکش و دریافت Account(یوزر و پسورد) برای ورود به سیستم، به ویزیت پایۀ بیماران بپردازد و به صورت آنلاین حق ویزیت خود را از ستاد اجرایی برنامه کشوری پزشک خانواده دریافت کند. هر فردی می تواند پزشک خانواده خود را انتخاب کند و هر پزشک نیز تا سقف ۲ هزار نفر را تحت پوشش قرار دهد.

به گفته وزیر بهداشت برای اجرای برنامه پزشک خانواده در کشور ۴ الزام وجود داشت که عبارتند از: ۱ - تدوین روش که مهم ترین بعد آن مبتنی بر سرانه بودن عملکرد پزشکان است ۲ - وجود راهنماهای بالینی که بخش اعظم آن تدوین شده است ۳ - منابع مالی لازم که تامین شده است ۴ - آمادگی بستر اجرایی آن در مناطق مختلف کشور.

طریقت منفرد توضیح داد: به جز الزام آخر که در برخی از مناطق کشور هنوز آماده نیست مابقی الزام ها در تهران آماده شده است. با توجه به وجود زیرساخت ها و امکاناتی که در تهران وجود دارد مشکلی بابت اجرای برنامه در این شهر نداریم.