به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در همین حال رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه هیچ مصوبه ای در خصوص مهلت مجدد خودروسازان برای استاندارد یورو۴ تصویب نشده است، گفت: مصوبه قبلی دولت در خصوص ممنوعیت شماره گذاری خودروهای فاقد استاندارد یورو ۴ از اول تیر ماه همچنان پابرجاست.
مهندس محمدجواد محمدی زاده، معاون رئیس جمهوری روز دوشنبه درگفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه کارگروه حمایت از تولید نمی تواند مصوبه دولت را لغو و یا تغییری درآن ایجاد کند، گفت: این کارگروه تنها می تواند پیشنهاد دهنده باشد و هر گونه تغییر در مصوبه دولت باید در جلسه دولت تصویب شود.
وی با اشاره به اینکه تا بعدازظهر یکشنبه هیچ مصوبه ای در خصوص مهلت مجدد به خودروسازان در خصوص استاندارد آلایندگی یورو ۴ داده نشده است، گفت: خودروسازان به دنبال مهلت هستند و بهانه آنها نیز عدم توزیع سوخت استاندارد بود.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون توزیع سوخت با استاندارد یورو۴ در کشور در حال انجام است، گفت: بر این اساس بهانه ای برای تولید خودروها با استاندارد یورو۴ وجود ندارد و قطعا سازمان حفاظت محیط زیست هیچ مهلتی در این خصوص نداده و نمی دهد.
وی با اشاره به اینکه مصوبه قبلی دولت مبنی بر الزام خودروسازان از اول تیرماه به رعایت استاندارد آلایندگی یورو۴ به قوت خود باقی است افزود: تاکنون هیچ پیشنهادی از سوی وزیر صنایع برای ارائه مهلت مجدد به خودروسازان در جلسه دولت مطرح نشده و قطعا سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این خصوص تجدیدنظر نخواهد کرد و بهتر است خودروسازان همانند وزارت نفت که اقدامات بسیار خوبی در زمینه تولید سوخت استاندارد انجام داده است نسبت به اجرای مصوبه دولت تمکین کنند.
وی در عین حال گفت: بنده به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از طرف خودم و سازمان محیط زیست قول می دهم که تجدیدنظری در این مصوبه انجام نشود.