به گزارش ملت ایران به نقل از اداره اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا، این سازمان طی اطلاعیه ای اعلام کرد: درمعافیت کفالت خواهر، نداشتن پدر، همسر و فرزند سالم از شرایط اصلی این نوع معافیت بوده و همچنین خواهر مشمول باید مجرد و یا در صورت ازدواج، همسرش فوت کرده و یا از وی طلاق گرفته باشد و سن خواهر نیز تاثیری در این نوع معافیت ندارد.
مشمول متقاضی کفالت خواهر، می بایست فاقد غیبت و تنها برادرتنی بالای ۱۸ سال و سالم خواهر باشد.
گفتنی است، منظوراز برادر تنی برادری است که از پدر و مادر با خواهر یکی باشد لذا بر همین اساس برادر ناتنی نمی تواند ازاین نوع معافیت بهره مند شود.
همچنین درمواردی که خواهر دارای فرزند پسر بالای ۱۸ سالی بوده که به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی و بدلیل بیماری و یا نقص عضو قادر به نگهداری از مادر خود نمی باشد تنها برادر بالای ۱۸ سال و سالم وی می تواند از این معافیت استفاده کند.