به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا: رییس اتحادیه قهوه‌خانه‌داران و سفره‌خانه‌های سنتی در واکنش به آخرین مصوبه ستاد کشوری مبارزه با دخانیات درباره‌ ممنوعیت عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌های تازه‌تاسیس، گفت: اگر قرار است در کشور با دخانیات مبارزه شود‌، چرا جلوی کار شرکت دخانیات ایران گرفته نمی‌شود؟

عباس علایی افزود: ما امیدواریم با آمدن دولت تدبیر و امید، ‌ فرجی هم در کار ما شود و بعضی از نگاه‌های خصمانه‌ خود به صنف ما دست بردارند و این کار را درک کنند. وی ادامه داد: در همه جای دنیا مکانی را برای افراد دخانی در نظر می‌گیرند، ما هم در داخل وقتی تمام هشدارهای وزارت بهداشت و نیروی انتظامی را رعایت می‌کنیم، نباید این قدر حساسیت نشان دهیم و یک چیزی را که چندان مهم نیست، بزرگ کنیم.

او تصریح کرد: با محدود کردن عرضه‌ قلیان، مصوبه‌ها و دستورهایی که هر بار به شکلی صادر می‌شود‌، نه تنها تعداد قهوه‌خانه‌ها در تهران کاهش یافته، بلکه همه‌ پارک‌ها و کنار خیابان‌ها قهوه‌خانه و محلی برای مصرف قلیان شده‌ است، این بهتر است یا داشتن مکانی با چارچوب و قانون که نظارت هم می‌شود؟