به گزارش اختصاصی سرویس اجتماعیملت ایران، ارمنستان در شاخص صلح جهانی در سال ۲۰۱۳ و در میان ۱۶۲ کشور جهان در رتبه ۹۸ قرار گرفته است و به عنوان آرامترین و صلح آمیز ترین کشور منطقه شناخته شده است.

در گزارش سالانه موسسه اقتصاد و صلح ۱۶۲ کشور جهان رتبه بنده شدند. این رتبه بندی با لحاظ کردن پارامتر های مختلفی چون اندازه گیری امنیت در جامعه، میزان درگیری و درجه نظامی سازی، صورت گرفته است.

در امتیاز دهی و رتبه بندی کشور ها ۲۲ شاخص مدنظر قرار گرفتند که به طور کلی حول محور امنیت داخلی و خارجی تقسیم بندی می شوند.

این گزارش، هزینه خشونت و ناآرامی ها بر اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار داده و با مطالعه کشور های مختلف به این نتیجه رسیده است که هزینه تاثیر خشونت بر اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۲ حدود ۹.۴۶ تریلیون دلار برآورد می شود که معادل ۱۱ درصد از تولید ناخالص همه‌ی کشور های جهان است.

ایسلند، دانمارک و نیوزیلند در بالای لیست آرامترین کشور های دنیا جای دارند. این درحالی است که سودان، افغانستان و سومالی قعر جدول را از آن خود کرده اند.

بر طبق رتبه بندی شاخص صلح جهانی در سال ۲۰۱۳، ارمنستان با رتبه ۹۸، در میان کشور های منطقه رتبه اول را کسب کرده و آذربایجان و ترکیه با رتبه های ۱۲۶ و ۱۳۴ به ترتبی در جایگاه دوم و سوم جای دارند.

ایران با کسب رتبه ۱۳۷ به عنوان چهارمین کشور آرام منطقه شاخته شده است. گرجستان با رتبه ۱۳۹ و روسیه با رتبه ۱۵۵ در مکان های بعدی این جدول قرار گرفته اند.