ملت ایران: سخنگوی کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس گفت: بر اساس طرح ساماندهی تعطیلات رسمی در کشور، دولت از اعلام تعطیلی روزهای بین‌ تعطیلی ممنوع شد.

" محمدعلی اسفنانی " نماینده مردم فریدون‌شهر، فریدون و چادگان در مجلس با اشاره به جزئیات طرح ساماندهی تعطیلات رسمی کشور، گفت: در حال حاضر ایران جزو کشورهایی است که از تعطیلات زیادی در تقویم اداری برخوردار است.

وی در ادامه افزود: ساماندهی تعطیلات به منظور کاهش ۲۵ روز از تعطیلات رسمی کشور بوده که برخی از تعطیلات مذهبی در این ۲۵ روز قرار داشته لذا با مخالفت علما و روحانیون حذف شده است.

گفتنی است که طرح ساماندهی تعطیلات رسمی کشور که به امضای ۱۶ نماینده مجلس در ۹ اسفندماه سال گذشته رسید؛ این درحالی است که در طرح قبلی قرار بود ۷ روز از تعطیلات رسمی کشور شامل روزهای ۲۹ اسفند، یک روز از ۴ روز تعطیلی عید نوروز، ۱۵ خرداد و ۱۲ فروردین حذف شود، همچنین شهادت امام رضا(ع) فقط در مشهد و قم تعطیل باشد.

همچنین بر اساس این طرح دولت از تعطیل روزهای بین‌اتعطیلین ممنوع شد.