ملت ایران:دکتر حسین توکلی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه کنکور ۹۲ در هر یک از گروه های آزمایشی پنجگانه در یک مرحله برگزار می شود، اظهار کرد: سوالات این آزمون به صورت تستی چهارگزینه ای و دقیقا از کتب اعلام شده دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی نظام جدید طراحی شده است که داوطلبان هر کدام از گروه ها در یک نیم روز به سوالات عمومی و اختصاصی گروه آزمایشی خود پاسخ می دهند.

وی افزود: سوالات آزمون عمومی در یک دفترچه چاپ شده که جمعا ۱۰۰ سوال عمومی شامل ۲۵ سوال زبان و ادبیات فارسی، ۲۵ سوال عربی، ۲۵ سوال فرهنگ و معارف اسلامی و ۲۵ سوال زبان انگلیسی است که داوطلبان هر کدام از گروه ها باید در مدت ۷۵ دقیقه به این سوالات پاسخ دهند.

توکلی ادامه داد: داوطلبانی که به سوالات معارف غیراسلامی و یا زبان های خارجی دیگر پاسخ می دهند، باید سوالات اقلیت های مذهبی مربوط و یا زبان های خارجی دیگر را برای پاسخگویی مدنظر قرار دهند. مشاور عالی سازمان سنجش درباره سوالات اختصاصی گروه آموزشی ریاضی و فنی، تصریح کرد: برای این دسته از داوطلبان یک دفترچه شامل ۱۳۵ سوال اختصاصی وجود دارد، که کلیه داوطلبان این گروه باید به این سوالات در مدت ۱۷۵ دقیقه پاسخ دهند.

وی افزود: همچنین دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی نیز برای کلیه داوطلبان به جز دارندگان دیپلم بهیاری و یا شاغلین به حرفه بهیاری شامل یک دفترچه است که این دفترچه حاوی ۱۷۰ سوال اختصاصی برای این داوطلبان است و کنکور ی های این گروه باید در مدت ۱۷۵ دقیقه به این سوالات پاسخ دهند.

توکلی درباره داوطلبان دارنده دیپلم بهیاری و یا بهیاران شاغل نیز، اظهار کرد: این دسته از داوطلبان باید علاوه بر پاسخگویی به دو دفترچه قبلی به ۵۰ سوال دروس تخصصی بهیاری که در دفترچه شماره سه چاپ شده است در مدت ۳۰ دقیقه پاسخ دهند. وی همچنین درباره دفترچه آزمون اختصاصی گروه علوم انسانی، گفت: برای کلیه این داوطلبان به جز داوطلبان دارنده گواهینامه دوره پیش دانشگاهی معارف و علوم اسلامی یک دفترچه آزمون اختصاصی وجود دارد که شامل ۱۸۰ سوال است و داوطلبان باید در مدت ۱۶۵دقیقه به آن پاسخ دهند.

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: داوطلبانی که دارای گواهینامه دوره پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی هستند، باید علاوه بر این دفترچه به ۲۰ سوال درس اصول و عقاید فقه در دفترچه شماره سه در مدت ۳۰ دقیقه پاسخ دهند. وی درباره داوطلبان گروه آزمایشی هنر نیز، تصریح کرد: دفترچه آزمون اختصاصی این گروه ۱۶۰ سوال اختصاصی دارد که داوطلبان باید در مدت ۱۶۵ دقیقه به سوالات آن پاسخ دهند.

توکلی همچنین درباره تعداد و نحوه پاسخگویی به سوالات اختصاصی گروه آزمایشی زبان های خارجی، گفت: برای این دسته از داوطلبان یک دفترچه اختصاصی وجود دارد که شامل ۷۰ سوال اختصاصی زبان انگلیسی، ۷۰ سوال زبان آلمانی و ۷۰ سوال زبان فرانسه است که داوطلبان باید بر حسب مورد به یکی از این ۷۰ سوال در مدت ۱۰۵ دقیقه پاسخ دهند. وی ادامه داد: داوطلبانی که در این گروه آزمایشی یکی از زبان های ایتالیایی یا روسی را انتخاب کرده اند، نیازی به پاسخگویی به سوالات اختصاصی ندارند و به عبارت دیگر به آنها دفترچه سوالات اختصاصی داده نمی شود.

آغاز توزیع کارت شرکت در کنکور از دوم تیر ماه
مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به آغاز توزیع کارت شرکت در آزمون از روز یکشنبه دوم تیرماه، گفت: توزیع کارت از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www. sanjesh. org تا پنج تیرماه ادامه دارد که برای داوطلبانی که در دو یا سه گروه آزمایشی ثبت نام کردند به ترتیب دو یا سه کارت صادر می شود.

آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح روز پنج شنبه، گروه آزمایشی هنر بعدازظهر روز پنجشنبه ششم تیر ماه، گروه آزمایشی علوم تجربی صبح روز جمعه و گروه آزمایشی زبان های خارجی بعدازظهر روز جمعه هفتم تیر ماه و گروه آزمایشی علوم انسانی صبح روز شنبه هشتم تیرماه در ۳۵۸ شهرستان کشور برگزار می شود.